20 Temmuz 2024
Camiler

ALACALIOĞLU CAMİ – YOZGAT

Cami Aşağı çatak mahallesi Musa Ağa Sokak ile Alacalıoğlu Cami’nin kesiştiği köşede yer alır. Cami’nin kitabesi yoktur. Cami ve medreseden oluşan bir külliye iken medresesi bugün yok olmuştur. Cami Harim boyuna dikdörtgen planlı düz tavanlıdır. Güneyde yarım silindirik bir mihrap, batıda (yanında) ahşap sade bir minber bulunur. Harim’in doğusunda orijinal korkulukları kafes oyma tekniğiyle yapılmış bir vaiz kürsüsü yer alır. Harim’in kuzeyinde önü balkon gibi kuzeye doğru çıkıntı yapan bir mahfil bulunur. Mahfilin altı ikiye bölünmüş, ön ve yanları parmaklıkla çevrilmiştir. Harim ile son cemaat yerinin birleştiği köşede kare kaideli yuvarlak gövdeli bir minaresi bulunur. Yapı dışarıdan dikdörtgen planlı, üzeri kırma çatıyla örtülü bir görünüşe sahiptir.

Kaynakça: Yozgat İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü