18 Temmuz 2024
Camiler

ALAADDİN CAMİİ – KORKUTELİ – ANTALYA

ADRES: Antalya, Korkuteli, Merkez Mah.

    Yapının tarihine ait bir bilgi kaynağı yoktur. Ancak minarede bulunan kitabeden minarenin H. 979/ M. 1571 tarihinde Murat Paşa tarafından Yapıldığı bilinmektedir. Yaygın kanı caminin 14. yy yapılmış olduğu ve İlhanlı etkilerinin fazlaca bulunduğudur. Büyük bir dikdörtgen olan caminin tipik ahşap örtülü bir eser olduğu düşünülmektedir. Bu gün orijinal mihrap duvarına eklenerek yapılmış daha küçük bir camidir. İlk duvarlar sanki bu küçük caminin avlu duvarları gibidir. Bu küçük cami, yarı ahşap ve kiremitli çatı ile örtülüdür. Cami genelinde malzeme ahşap, moloz taş, spoli malzeme, kesme taştır. Orijinal üst örtünün göçmesi sonucunda zemin yükselmiştir. Orijinal kuzey ve batı cephelerde kesme blok taş kullanılmıştır. Gösterişli olan ana portalde kullanılan köfeki taşı zamanla yıpranmış; süslemeler belirsizleşmiştir. Moğol ve Selçuklu izleri taşıyan kapı, zemin kotunun altında kalmıştır.

    Minare, kuzey batı köşede kare kaidesi kesme taştandır. Sekizgen pabuç bölümü ve silindirik tuğla örgülü gövdeye geçilir. Gayet zengin bir görünüşe sahip olan şerefe altı kirpileri çini vazolarla süslenmiştir. Petekte bulunan üç sıra halindeki çini tabaklar diğer bir ayrıntıdır. Konik bir külah ile örtülü durumdadır. Kaide de yer alan dikdörtgen çerçeve içerisinde kitabe bulunmaktadır. Eserin 2005 yılında bahçesi bilgi amacı ile kazılmış birkaç sikke, mezar taşı ve mimari parçalar bulunmuştur.

KİTABESİ: “Bena Hazihil minaratışşerif Murat Paşa, Evaili reiulahar sene (979) 1571”