20 Haziran 2024
Camiler

ABDULLAH EFENDİ CAMİİ – BASMANE – İZMİR

   Cami, Basmane semti Faik Paşa Mahallesi, 1277. Sokak No:2 bulunur.

 Abdullah Efendi Camii’nin inşa kitabesi günümüze ulaşamadığı için ne zaman ve kim tarafından yaptırıldığı maalesef bilinemiyor. Ancak 1773 yılına ait bir kayıt, caminin Hacı Osman Efendi evkafına bağlı olduğunu ve hariminde bir de medrese bulunduğunu gösteriyor. Bu nedenle en geç 18. yüzyıl ortalarında inşa edildiğini söylemek mümkün.

    Caminin onarımları 1890-1891, 1951 ve son olarak 2005 yıllarında yapılmış. İlk onarımını Abdullah Efendi adında bir hayırsever, ikincisini de mahalle sakinleri yaptırmış. Avlu kapısı üzerinde bulunan tamir kitabesinde Hicri 1308 (Miladi 1890-1891) tarihi yazılı.

   Tek minareli, üzeri ahşap çatılı ve örtülü, moloz taştan yapılmış olan Abdullah Efendi Camii, onarımlar sonrasında ciddi bir değişikliğe uğrayarak günümüzdeki görünümünü almış.

KAYNAK: VİSİT İZMİR

FOTOĞRAFLAR: EROL ŞAŞMAZ