17 Nisan 2024
AVRUPA GEZİLERİM

ŞEYH MUSTAFA TÜRBESİ BELGRAD / SIRBİSTAN

   Şeyh Mustafa Türbesi Belgrad kalesinin aşağı tarafında yer almaktadır. Türbede yatan Şeyh Mustafa, bitişiğinde yer alan Sadi Tarikatı Tekkesi’nin şeyhi idi. Bugün türbe üzerinde yer almayan bir inşa kitabesi yapıda bulunmaktaydı. İnşa kitabesinin transkripsiyonundan Türbenin Kaymakam Hüsnü Efendi tarafından 1783-1784 yıllarında yaptırıldığı anlaşılmaktadır.

    Şeyh Mustafa Türbesi de Damat Ali Paşa Türbesi gibi altıgen planlıdır. Kesme taştan inşa edilmiştir. İçten kubbe ile örtülü yapının, dıştan kubbe kasnağı yüksek ve geniş tutulmuştur. Kasnak sağır kesme taştandır. Yapı’da dört pencere, bir kapı ve bir mihrabiye yer almaktadır. İçinde geç tarihli bir sanduka ile orjinal başlıklı mezar taşı bulunmaktadır.

TİKA tarafından restore ettirilen Türbenin açılışı, 4-6 Ekim 2013 tarihlerinde yapılmıştır.

    Osmanlı idaresinde 320 yılı aşkın süre kalan ve o dönemde bulunan 273 camiden dolayı ”Byeli Grad” (beyaz şehir) olarak adlandırılan Belgrad’da bugün ayakta kalan Osmanlı eseri sayısı yok denecek kadar az. Ancak Belgrad’ın adeta ”kalbi” konumundaki Osmanlı’nın önemli izlerini taşıyan Kalemeydan, kentin en önemli turistik yeri olarak biliniyor.

    Şeyh Mustafa Türbesi ise kentin en merkezi yerlerinden Dörtyol’da bulunuyor. Kitabede yer alan bilgiye göre, türbe Kaymakam Hüsnü Efendi tarafından 1783-1784 yıllarında Sadi Tarikatı Tekkesi’nin şeyhi adına yaptırılıyor. Altıgen planlı, kesme taştan inşa edilen türbenin dört penceresi, bir kapısı ve bir mihrabiyesi bulunuyor. Türbenin içinde ise bir sanduka ile orijinal başlıklı mezar taşı yer alıyor.

Kaynak: T.C. Dışişleri Bakanlığı – Belgrad Büyükelçiliği – Bilgi Notları