30 Mayıs 2024
AVRUPA GEZİLERİM

ESTERGON KATEDRALİ – MACARİSTAN

      Budapeşte’den yola çıkıp Estergon’a vardığınızda etrafa hâkim bir tepede bu devasa Bazilika karşılıyor sizi. Burası meşhur Estergon kalesinin olduğu yer, Osmanlı İmparatorluğunun Sancak Beyliği, Uç Beyliği. Bazilika oldukça büyük, Osmanlıdan ise sadece kalenin alt kısmında yıkık bir minare parçası kalmış. Caminin bulunduğu alanda eskiden kilise varmış, Camiye çevirmişiz. Şu anda ise etkinlik yapılan özel mülk olduğu için restore edilmiyor. Bu Bazilika ise Macar ve Habsburglarda taç giyme törenlerinin yapıldığı özel bir alan olarak kullanılmış.
  Bazilikanın yanında olan Kale Müzesinde bile bizden tek bir eşya bile sergilenmiyor. Müze görevlisine sorduğumuzda Osmanlı eserlerinin bulunduğunu ancak Budapeşte’ye Devlet Müzesine gönderildiğini söyledi. Zamanında Osmanlı’nın izini silmek için özellikle Estergon kalesinin tam ortasına yapılmış bir katedral, dışarıdan gördüğünüz kubbe içerideki kubbenin üstüne yapılmış aslında çakma bir kubbe bunun amacı dışarıdan daha da büyük ve heybetli görünmesi içinmiş

Estergon Kalesi, Türk ve Macar tarihi açısından ayrı bir yere sahip. Kalede bulunan Estergon Bazilikası, Macaristan’daki en büyük yapı olmakla birlikte Avrupa’nın 3 ncü, Dünyadaki en büyük 18 nci kilisesi.

   Girişi, kubbe yüksekliği ve içerisinde bulunan dünyanın üçüncü tuvale yapılmış tablosu görülmeye değer. Konum itibarıyla Tuna’ya hâkim yüksek tepede, Aynı zamanda nehrin karşısında ise Slovakya görünüyor.

   Katedrali; önce Slovakya’ya geçip o taraftan fotoğraflarını çekmek gerek. Daha sonra Macaristan tarafından Katedrale doğru gelindiğinde, Sekiz sütunlu ana giriş kapısı sizi yürüme yolundan karşılıyor. Bazilika içeri girince başınızı yukarı kaldırdığınızda sağ tarafta kocaman bir org ile sizi karşılıyor.Yönünüzü sola döndürdüğünüzde dua yerleri sağlı sollu odalar ve resimler karşı tarafta da ruhban sınıfının oturduğu masa ve sandalyeler ve çok güzel bir akustik insanı etkiliyor. Macaristan’ın en büyük bazilikasıymış. Dışarı çıkınca da Bazilika önünde Flütleri ile insanlara güzel resitaller veren flitçü çok sempatik. Her ülkenin müzikleri çalabiliyor.

    Macaristan tarihinin en önemli yapılarından olan Estergon Kalesi Osmanlılar için de oldukça önemliydi. Tarihi 13.yya dayanan kale önceleri Macar Krallığının merkezi imiş. Buda ile Peşte gibi Estergon’da Avusturya ve Osmanlı hanedanlığı arasında yarış haline gelmiş. Budin’i ve Peşte’yi fetheden Sultan Süleyman bu kaleyi de 1543 yılında almış ve Budin sancaktarlığına bağlamış. Sonrasında Alman, Leh ve Venedikliler tarafından 1595’te kuşatılmış. Sokolluzade Lala Mehmed Paşa küçük bir orduyla direnmeye çalışsa da açlık ve susuzluktan dolayı kaleyi teslim etmek zorunda kalmış. Sonrasında 1605 yılında yeniden yine Lala Mehmed Paşa tarafından kuşatılmış ve 78 yıl daha Osmanlı egemenliğinde kalmış.

1683 yılında yine Kutsal İttifak kaleyi Osmanlılardan almış.