14 Haziran 2024
AVRUPA GEZİLERİM

KALEMEGDAN YABANİ HAYVANLAR PAKI – BELGRAD / SIRBİSTAN

   Kalemegdan adı Türkçe kökenlidir. Birleşik söz olan bu ad kale ve megdan sözlerini içerir. Boşnak dilinde megdan kelimesi yarışma yapılan alan anlamına gelmektedir. İngilizcede Contest anlamına gelir. Yıllar içinde Sırp halkı da kelimeyi benimseyerek Kalemegdan hâlini almıştır. Osmanlı İmparatorluğu egemenliğindeyken konulmuş olan ad, sonraki dönemde de kullanılmıştır.

YER

   Kalemegdan, Şumadiya’nın bitişinde yer alır. Uçurum gibi sırt bir konumda, Tuna’ya Sava nehrinin karıştığı alandadır. Burası Belgrad’ın en güzel, görülmeye değer bölgelerin başında gelir. Büyük Savaş Adası’nın da bulunduğu yer burasıdır.

   Belgrad Kalesinin hemen yanında bulunan Belgrad Yabani Hayvanlar Pakı, eski çağlara ait hayvan heykellerini bulunduğu bir parktır. Kaleye girişin sol tarafında bulunan parkta oturacak yerler ve çocuklar için oyun aletleri ve alanlar bulunmakta, hoşça vakit geçirilecek bir şirin parktır.