18 Temmuz 2024
Anıtlar

LUWİ YAPITI SAVAŞÇI KABARTMASI – KEMALPAŞA / İZMİR

Hitit askeri kabartması olarak adlandırılan bu eser Kemalpaşa’dadır. Kemalpaşa – Torbalı yolunun (Karabel Geçidi) 8. kilometresinde bulunan bu yapıt, M.Ö. 13. yy.’a ait Hititlerden kalma arkeolojik değeri yüksek olan Luwi savaşçı kabartması Ege Bölgesinde Hititlerden kalma tek örnek olarak bilinmektedir.

Bu anıt Hitit Krallığı’nın bölgedeki egemenliğini ve gücünü ifade etmektedir. Söz konusu eser, düzgün bir kaya üzerine oyulmuş bir niş içerisinde sağ ayağını ileri uzatmış bir durumda, tipik Hitit giysileri içinde canlandırılmış bir erkek figürüdür. Sağ omzunda bir yay, sol elinde ucu yere bakan bir kılıç vardır. Yüksekliği yaklaşık 2,5 m, eni ise 1,5 m olan kabartmada hiyeroglif yazıyla yazılmış bir yazıt varsa da, aşınmış olduğu için anlamı çözülemediğinden kabartmanın kesin olarak hangi kral tarafından yaptırıldığı bilinmemektedir.