KAFİYECİ MEHMET MUHİTTİN EFENDİ – BERGAMA / İZMİR

(Ebu Abdullah Muhammed Muhyiddin İbni Süleyman İbni Mes’ud Rumi-i Kafiyeci)

   Bu ünlü Bergama’lı bilginin Tesvir, Hadis, Fıkıh, Usül, Mantık, Nahiv, Hey’et, Kelam ve Felsefe gibi dallarında söz sahibi olduğu görülmektedir. H. 788 (1386) yılında Bergama’da doğmuştur. Babasının adı Süleyman’dır. İlk öğretim çağını Bergama’da tamamladı ve yurtdışı gezilerine çıktı. Anadolu, İran ve Orta Asya’yı gezdi. Daha sonra bilim merkezi Mısır’a vardı. Gittiği yerlerde ünlü bilgin ve düşünürlerle tanıştı, görüştü. Mevlana Şemseddin, Fenari, Mevlana İbni Melek, Mevlana Burhaneddin Haydar, Mevlana Vacit, Hafızü’d-din İbni Bezzaz gibi bilim adamlarından yararlandı, feyz aldı.

   Mısır’a gidişi Memluk sultanlarında Eşref Barsbay zamanına rastlamaktadır. Memluk sultanı ona büyük ilgi ve sevgi göstermiş, bilimsel rütbe vermiştir. Mısır bilim adamları, Kafiyeci nin yanında bulunmaktan büyük yarar ve onur sağladıklarını, bilim gücünün çok yüksek olduğunu söylemişlerdir.

   İmam Suyuti, Tabakatü’n Nuhat adlı yapıtında, 14 yıl Kafiyeci nin bilim meclisine devam ettiğini ve her dersinde hiç işitilmemiş bilgiler devşirildiğini vurgulamaktadır. Kafiyeci Rumi’i Hanefi sanıyla anılırdı. Kafiyeci denmesinin sebebi ise ibni Hacip’in nahiv dalındaki Kafiye adlı yapıtını pek çok ders olarak okutmuş olmasından geldiği söylenmektedir. Kafiyeci H. 1474 de öldü, mezarı Selçuk minaresi ile Şadırvanlı cami arasındadır. Kafiyeci Mehmet 41 adet eser bırakmıştır.

Kaynak: Eyüp Eriş – Bergama Uygarlık Tarihi

Bir cevap yazın