15 Nisan 2024
Türbeler

İMAMI CAFERİ SADIK TAYYAR TÜRBESİ – BASMANE /İZMİR

İmamı Caferi Sadık Tayyar türbesi Kubilay Mah. 1021 Sk. da bulunmaktadır. Yapının bir ailenin özel mülkiyetinin bir kısmını işgal ettiğinden fotoğraf çekiminin oldukça zor ve ailenin izinine bağlıdır.
İmam Cafer-i Sadık, Hicri 83 yılında Medine’de doğdu, H. 148 (M.765)’de orada vefat etti. “Sadık” lakabıyla meşhur olan İmam Cafer b. Muhammed, Hz. Ali’nin torununun torunudur. Muhammed Bâkır’ın oğlu ve Mûsâ Kâzım’ın babasıdır. Oniki imamın altıncısıdır. Cafer-i Sadık’ın en büyük özelliği tam bir öğretmen rehber olmasıdır. Şiilik öğretisine göre, 148. yılında Abbasi halifesi Mansur’un emriyle zehirletilerek şehid edilmiştir.

Bir yanıt yazın