BÜYÜK (NEVRUZOĞLU) CAMİ – KÂZIMKARABEKİR – KARAMAN

BÜYÜK (NEVRUZOĞLU) CAMİ – KÂZIMKARABEKİR – KARAMAN

Karaman Kâzımkarabekir ilçesinde bulunan Büyük Cami’nin kitabesi bulunmadığından ne zaman ve kimin tarafından yaptırıldığı bilinmemektedir. Ancak, mimari yapısından Karamanoğulları döneminde yapıldığı anlaşılmaktadır.  Enine planlı ve ilçeye özgü taşla yapılmıştır. Üst örtüyü tutan silindir ve kare formlu sütunlar, kıble duvarına üç paralel sahın halinde uzanmaktadır. 14. Asırda yapıldığı tahmin edilmektedir. Anadolu Türk çini sanatının 15. Asra kadar olan en güzel örneklerini toplamıştır.

Cami dikdörtgen planlı bir yapı olup, yöreye özgü taştan yapılmıştır. İbadet mekânının içerisi taş payelerle üç sahna bölünmüştür. Bu payeler toprak damlı üst örtüyü taşımaktadır. Son cemaat yeri altı taş kaide üzerindeki yedi ahşap sütunlu olup, üzeri ahşap bir çatı ile örtülüdür. Minber sıratlı mozaik tekniğinde geometrik bezeli çinilerle kaplıdır. Mihrap çevresi de altı köşeli çinilerle bezelidir.

Cami şu an kullanılmaktadır. Yapılan restorasyonda büyük ölçüde özelliğini kaybetmiştir.

KAYNAK: KÜLTÜR PORTALI