23 Haziran 2024
Türbeler

TAHİR EFENDİ TÜRBESİ – KULA – MANİSA

Türbe, Kula ilçesi Kızılkaya Mahallesi Kışla meydanındır. Tahir Efendi türbe kitabesinde ve Osmanlı vakıf kayıtlarında da belirtildiği üzere gerçek ismi ŞIH ES’ADULLAH EFENDİ dir. Kula halkı Es’adullah Tahir Efendiye, Daren Dede veya Dar Efendi ismiyle anar.

Horosan’lı olduğu söylenen Tahir Efendi Halveti tarikatına mensup olup, Kula’ya Halveti tarikatını yaymak için gelmiştir. Türbenin girişindeki tamir kitabesine göre türbe 1968 yılında yapılan onarımla özgün yapısından uzaklaşmıştır. Türbenin 400 yıl önce Selçuklu mimari tarzında kubbeli olarak yapılmıştır. Kareye yakın planlı, kümbeti andıran üstü kiremit çatılı türbe halini almıştır.

Tahir Efendinin sandukası yol kotunun altında kalmıştır.

KAYNAK: SOSYAL DENEMELER BLOK (TAYLAN KÖKEN)