22 Mayıs 2024
Türbeler

ŞEYH ŞEHABETTİN SÜHREVERDİ TÜRBESİ – TURHAL / TOKAT

Turhal şehrinin 400 metre kuzeyinde, 1758 yılında kerpiç yığma olarak yapılan türbe, 1974 yılında tuğla ile yeniden inşa edilmiş ve kubbe ile üzeri örtülmüştür. 

Bu muhterem zatın türbesi kasaba dışında ve kuzeyde Yeşilırmak sahilinde, hâlâ varlığını koruyup, uzun yıllar boyunca varlığını koruyacaktır. Bu zat halk arasında şeyh Şebeddin adıyla bilinmektedir. Türbenin içerisinde dört adet sanduka vardır. Bu sandukalardan türbe tarafındaki büyükçe olanı şeyh ŞEHABETTİN SÜHREVERDİ hazretlerine aittir. Şeyh hazretlerinin kitabe ve baş taşının bir tarafında kelime-i tevhit, diğer tarafında noktasız ve iri taşlarla GULYA İBADİLLEZİNE ESRAFU ayeti kerimesi yazılıdır. Vakfiyesi varsa da cahil kimsenin eline geçtiğinden ele geçmemiştir.

Şeyh Şehabeddin Hazretleri’nin 1335 yılında vefat ettiği bilinmektedir. Diğer sandukalar ise 1359 ve 1384 yıllarında şehit olup türbeye defnolunmuşlardır. Şehabeddin Sühreverdi Hazretleri’nin büyük bir âlim olduğu rivayet edilir.

Günümüzde Turhal’daki SÜHREVERDİ hazretleri, tarikat piri ÖMER EFENDİ hazretlerinin yakın dostu ve memleketi SÜHREVERDİ kasabasında olup Selçukluların Anadolu’ya hakim oldukları bir dönemde Turhal şehrine teşrif etmiştir. Dönem hükümdarına yapmış olduğu hizmetlerden dolayı da kendisine, Turhal arazisinden Yeşilırmak sahiline kadar birçok bağlar, bahçeler ihsan edilmiştir. Yakın zamana kadar bu araziler ekilip biçilmiştir. Tekkenin tamiri de arazi hâsılatından yapılmıştır. Sonraları Hazret’in arazileri 93 harbinde gelen muhacir göçmen)’lere hükümet tarafından dağıtılmıştır. Bu durum, kasada vakıf memurunun bulunmaması, diğerlerinin de konuyla ilgilenmesinden ileri gelmektedir. Türbe halen memur durumunda ve ziyaretçilere açık tutulmaktadır

Kaynak: Alemlere Rahmet.com

Fotoğraflar: Mustafa Gürelli