19 Nisan 2024
Türbeler

PİRHAN ve PİR AHMET BEY TÜRBESİ – TOKAT

PİR AHMET İMARETİ:

Tokat il merkezi Meydan Mahallesi’nde Horozoğlu Türbesi’nin yanında yer alan Horozoğlu Zaviyesi, Pir Ahmet İmareti adıyla da bilinmektedir. Kitabesi bulunmayan yapının Sultan Çelebi Mehmed döneminde, Pir Ahmet Bey tarafından inşa ettirildiği kabul edilmektedir.

Günümüzde burası restore edilerek PİRHAN adı altında lokanta olarak kullanılmaktadır.

PİR AHMET BEY TÜRBESİ:

Horozoğlu İmareti yanında yer alan türbeye Horozoğlu Türbesi de denilmektedir. Yapının kitabesi olmadığından yapılış tarihi ve kim adına inşa edildiği bilinmemektedir. Bugün Tokat Müzesi’nde sergilendikten sonra bu türbeye ait mermer lahitler şimdiki binaya getirilmiş ve üzerindeki tarihler ve isimlerden yola çıkarak yapının, Pir Ahmet Bey’in aile mezarlığı olduğu ve 15.yy.da inşa edildiği anlaşılmaktadır. Kareye yakın dikdörtgen planlı türbe eyvan tarzında inşa edilmiştir. Türbenin eyvan kemeri taçkapı şeklinde dışa taşıntılıdır. Eyvan dışında açıklığı bulunmayan yapının bugün üst örtüsü ve eyvan kemeri tamamen yıkılmış haldedir. Kalan izlerden tonoz örtülü olduğu anlaşılmaktadır. Türbenin ana beden duvarları moloz taşla inşa edilmiş, eyvan kemeri ve kemeri taşıyan ayaklarda kesme taş kullanılmıştır. Kesme taş kemer ayaklarının daha sonraki bir dönemde yenilendiği görülmektedir.

Türbe, Meydan Mahallesi’nde, Meydan Camii’nin güneyinde yer almaktadır. İçerisinde Eretna (Ertena) Beylerinden Alaaddin Ali Beyin oğlu Pir Ahmet Bey ve ailesine ait biri ağaç ve on ikisi mermer sanduka, türbe çökme tehlikesi gösterince müzeye kaldırılmış; daha sonra moloz taştan yapılmış kemerli çatı çökmüştür. Bir görüşe göre türbe, Şehzade Mehmet Çelebi’nin kardeşi Süleyman Çelebi ile yaptığı taht mücadeleleri sırasında ölen adamlarından Horozoğlu Ahmet Bey’e aittir.