1 Mart 2024
Türbeler

KEMAH DEDE TÜRBESİ – YEŞİLDERE KÖYÜ – DEMİRCİ – MANİSA

Türbe, Manisa ili Demirci ilçesi Yeşildere Köyünde dir.

Köyün kuzeyinde Yeşildere köyü mezarlığı içinde üzerinde binası da bulunan bir türbe vardır buraya tekkede denir, ziyaretgahtır. Horasandan irşat için gelen erenlerden esas ismi Hasan olduğu tekke dendiğine göre burada tekke açtığı ve insanları irşat ettiği anlaşılıyor.Çevrede bulunan Kemah, Türkmen, Kovancı, Çomaklı dedeleri denmesine rağmen buraya tekke denir, hatta şimdiki Hızır-İlyas şenlikleri için yeni yaptırılan binanın yerinde bir binanın olduğunu bilenler ile ben bizzat konuştum hatta o evin veya tekkenin Kapı tarafında bir Dibek ve Değirmen taşlarının varlığını bilenleri olduğunu biliyorum.

Şimdi burada Hızır-İlyas şenlikleri her sene Muhtarlığın önderliğinde her sene tertip edilir, her kes katılır bu vesile ile eş dost yakınlar birbiri ile görüşmüş olur, her ne kadar aklı evveller buraya yapılacak masraflara gerek yok bunlarla fakirlere yardım yapılsa dese de bunlar bizi birbirimize bağlıyan köklü kültürlerimizdir.

Dede taşları Köyümüzün kuzey batısında kuz çayır mevkiindeki birbirlerine 800 m. mesafede biri yüksek ve uzun sivri aşağı tarafta olan yuvarlak iki adet dede taşı isminde taş vardır.

Karşılarındaki kalede bulunan düşmanlar ile savaşırken bu taşların altında barınan gazi dededen dolayı dede taşı denmiştir.

Hele bir dağımız var ki TÜRKMEN DAĞI Bu isim Kütüphaneler dolusu kitap kadar insana geçmişi için ışık tutar. Oğuzu, Altay dağları, Horasan erenleri ve Türk ata yurdunu hatırlatır bize, ne güzel söylemiş şair;

Yağmur var başında börk.

Yaz kış giydiği yeşil kürk.

Ruhu İslam bedeni Türk

Yörükler otağıdır Türkmen dağı.

KAYNAK: RAMAZAN SERİN (KILAVUZLAR KÖYÜ )