23 Temmuz 2024
Türbeler

HACI ÇIKRIK TÜRBESİ (MEDRESESİ) – NİKSAR / TOKAT

1182 -1183 yıllarında Bedrettin Ebu Atabek Mansur Şahin Şah bin Arslan Doğmuş tarafından yapılmış olup Selçuklu eseridir. Türbe olarak bilinmesine rağmen Danişmentlilere ait medrese kalıntısıdır.
Bir eyvan ve iki yanında tonozlu mekânlar günümüze ulaşmıştır. Sivri beşik tonozla örtülü eyvanın kemeri güneye bakmaktadır. Eyvanın iki yanındaki tonozlu mekânlara, güneye açılan birer kapıyla girilmektedir. Eyvan kemerinin iki yanında görülen güneye yönelmiş kemer başlangıçları, medrese planını tamamlayacak güneye doğru uzanan birimlerin varlığını göstermektedir. Bugün için eyvan, içine yerleştirilmiş üç mezarla türbe fonksiyonu kazanmıştır. .Tonozlu mekân ile tonozlu mekânlara geçişler ahşap doğrama kapılar ile sağlanmaktadır. Bu mekânlar sıvanmıştır. Yapı üst örtüsü kurşun kaplanmıştır. Türbe etrafında çevre düzenlemesi yapılmıştır. Yapı etrafındaki kalıntılardan ve sözlü ifadelerden medresenin beden duvarları günümüzde mevcuttur. Moloz taşla inşa edilmiş yapının eyvan kemerinde kesme taş kullanılmıştır. Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait olan eser 2008 yılında restore edilerek hizmete sunulmuştur.

KAYNAK: NİKSAR TURİZM MD.
FOTOĞRAFLAR: MUSTAFA GÜRELLİ