21 Haziran 2024
Türbeler

GÜZELHİSAR’IN ANAHTARI “ALİHAN BABA”- AYDIN

Selçuklular yeni bir şehir kuruyordu. Tral şehri terk edilmiş, alt tarafta yeni bir şehir inşa ediliyordu. “Güzelhisar” diye tarihte yer alacak bu şehir günden güne gelişti. Saraylar, camiler, sebiller, hanlar, hamamlar, sibyan mektepleri, köprüler ile süslendi. Nice vakıflar kuruldu. Tarihe ilim ve irfan merkezi olarak geçen Güzelhisar-ı Aydın’ın imarethaneleri göz kamaştırıyordu.
Güzelhisar tarihini öğrenmemizi sağlayan kıymetli yazarlarımız ve seyyahlarımızın kayıtları ile şehri tanıyoruz. Selaniki Tarihi, Naima Tarihi, Cevat Paşa Tarihi, İsmail Hakkı Uzunçarşılı Tarihi, Himmet Akın, Asaf Gökbel ve niceleri tarihe ışık tuttu. Allah hepsine rahmet eylesin.
Bir tanesi daha var ki O’nu burada hususen konu edeceğiz. Evliya Çelebi ve eseri Evliya Çelebi Seyahatnamesi. Evliya Çelebimiz (Hicri 1081, Miladi 1679) yılında Güzelhisar-ı ziyaret eder. Evliya Çelebi Seyahatnamenin 9.cildine rastgelen Güzelhisar anlatımı bizim için yol haritasıdır. ”Garip Dostu” der şehir için, ilim irfan merkezi olarak anlatır.
7 kapılı şehre Aydın’ın Güzelhisar-ı derler. Meşhur seyyahımız şehrin üç ereninden bahseder. Alihan Baba, İmam Baba, Madran Baba.
Üç Horasan Ereni ‘Güzelhisar’ın anahtarı Alihan Baba’dır (Alihan Oğlu İsmail). Güzelhisarı ziyaret Alihan Baba ile başlar der Evliya Çelebimiz. Horasan Erenlerine Fatihalar okunur ve şehir gezilir. Güzelhisar fatihleri bizim de fatihlerimizdir.

Mezar taşlarında der ki;
“Bu türbe bina edildi.
Merhum ve mağfur için.
Bahtiyar şehidi,
Alihan evlad-ı İsmail.
Cennet kılsın mekânını (makamını).
Şu sene tarihinde 783 Hicri. (Vefatı)”

Kaynak: Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Bir yanıt yazın