18 Temmuz 2024
Türbeler

BURGAÇ HATUN TÜRBESİ – TOKAT

Bibi Hatun Türbesi olarak da anılmaktadır. Kitabesi bulunmaması sebebiyle medfun bulunduğu iddia edilen Burgaç Hatun’un kimliği bilinmemektedir. Altıgen planlı türbenin üzeri kubbe ile örtülüdür. Altıgen kubbeye geçişte pandantifler kullanılmıştır. Yapı tamamen tuğla ve kaba yönü taşla, yığma tekniğiyle inşa edilmiştir. Yuvarlak kemerli yüzeylerin ortasında dikdörtgen formlu pencereler yer alır. Kemerler dıştan dört yapraklı yonca görünümlü pişmiş toprak süsleme dizisi ile çevrilidir. Yapının mimari durumundan XlV. yy.’da yapıldığı anlaşılmaktadır.

KAYNAK: TOKAT İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ