21 Mayıs 2024
Türbeler

BEŞ YATIRLAR TÜRBESİ – ALTINOVA / AYVALIK – BALIKESİR

   Altınova beldesinde bulunan mezarlık içerisinde uzun yıllar boyunca yan yana duran beş adet türbe bulunmaktadır. Bu türbeler eski dönmelerde ölen önemli kişilerin mezarlarında kullanılan taş sütunlar kullanılarak yapılmıştır. Mezarların hangi tarihten kaldığı veya kimlere ait olduğu bilinmese de Altınova ziyareti yapan tarih meraklısı ziyaretçilerin odak noktalarından birisi halinde gelmiş durumdadır.

 Türbe üzerinde herhangi bir kitabe yoktur. Kullanılan malzeme ve teknikten hareketle yapıyı 16. Yüzyıla tarihlendirmek mümkündür.

   Baldaken ( Bir taht ya da Altar üzerinde sütunlar vasıtasıyla yükselerek onu koruyan bir bölüm ) tarzında yapılan türbe 5.58×5.58 m ölçülerinde olup kare planlı ve kubbe ile örtülüdür. Yuvarlak kemerlerle bağlanmış dört ayak üzerine oturan kubbe kiremit kaplıdır. Kubbeye geçişler pandantiflerle sağlanmaktadır.

  Yapının inşasında düzgün gezme taş, kaba yontu taş ve tuğla malzeme birlikte kullanılmıştır. Tuğla malzeme kemerlerde ve saçakta kullanılmıştır. Cephelerde üç sıra kirpi saçak uygulama görülmektedir. Kemerler arası üç yönden çok yüksek olmayan duvarlarla kapatılmıştır. Batı cephe açık bırakılmış ve iç bölüme buradan girilmektedir. İç kısım zeminden yüksek tutulmuş ve basamakla çıkılmaktadır. Ortada beş mezar bulunmaktadır.

 Türbe günümüzde ziyarete açıktır.

Kaynak: Tanıtım Levhası

Fotoğraflar: Mustafa Gürelli