20 Temmuz 2024
Türbeler

AYN-I ALİ TÜRBESİ – MANİSA

Manisa merkezde bulunan Ayn-ı Ali Camii’nin 50 m. Kadar kuzeyinde yer alan parkın ortasında bulunan türbe, Ayn-ı Ali hazretlerine aittir. Türbenin, zamanında bir mezarlığın ortasında bulunduğunu kaynaklardan biliyoruz. Bugün ise, Manisa belediyesinin 1996 yılının yaz aylarında yapmış olduğu çalışmalar sonucu mezarlık kaldırılmış, yerine bahçe düzenlemesi yapılmıştır.

Türbenin kitâbesi yoktur. Yalnız Ayn-ı Ali ye ait olan lahitin baş ve ayakucunda yazı bulunmasına rağmen bu yazı, girift bir şekilde yazılması nedeniyle okunamamıştır. Yapı üslubuna bakıldığında 15.Y.Yıl ikinci yarısı yapıldığı sanılmaktadır.

Ayn-ı Ali ‘nin, 15. Yüzyıl döneminde yaşamış bir Bektaşi şeyhi olduğunu, Hz. Ali’ ye benzetildiğinden Aynı Ali (Ali gibi ) ünvanıyla anıldığı; zamanında ve sonraki dönemlerde zaviyesinin itibarlı olduğu, zaviyesinin yaşaması için gerek Saruhan beyliği, daha sonraları ise II Beyazıt dönemlerinde birçok arazi ve emlak vakfettiğini kaynaklardan öğreniyoruz.

KAYNAK: MANİSA İL KÜLTÜR MÜDÜRLÜĞÜ