20 Temmuz 2024
Türbeler

AHİ EVREN SULTAN TÜRBESİ – KÜTAHYA

   Kütahya Ahi Evren Mahallesi’nde, Ahi Evren Mescidi ile çeşmesinin kuzeyinde, Cennet Çeşme Sokağı’nda bulunan Ahi Evren Türbesi XVI. yüzyılda yapılmıştır.

   Bu türbe Ahi Evren için yapılmış bir makamdır. İçerisindeki mezarların da kime ait oldukları belli değildir.

   Türbenin bulunduğu sokağın yol kotu düşürüldüğünden türbe yüksekte kalmıştır. Dikdörtgen planındaki türbe moloz taştan kerpiç sıvalı bir yapıdır. Sokağa açılan kapısı ve bir penceresi olan türbenin üzeri saçaklı, kiremit çatı ile örtülmüştür. Ahi Evren Zaviyesinin güneyi ahşap korkulukla bölünmüş ve zaviyenin büyük bir bölümü türbeye ayrılmıştır. Bu bölümde büyük ölçüde bir lahit ve güneydeki pencere önünde de üç lahit daha bulunmaktadır. Bunların baş ve ayak taşları yerine devşirme sütun parçaları yerleştirilmiştir.

Türbe, içerisinde bulunduğu zaviye ile birlikte mimari özelliğini yitirmiştir.

Kaynak: Kütahya tanıtım org