21 Haziran 2024
Şehirler ve İlçeleri

TURGUT KÖYÜ – YATAĞAN / MUĞLA

Turgut, Muğla’nın Yatağan ilçesine bağlı bir mahalledir.

TARİHİ

Yakınındaki Karya uygarlığı döneminden kalma Lagina Antik Kenti’nin adı zamanla değişime uğrayarak Leyne olmuştur.Bugün Turgut’a Muğla ve Yatağan çevresinde yerel ağızla Leyne denmesinin sebebi budur.Turgut Beldesi daha önce nahiye idi ve çevresindeki köyler idari yönetim olarak ona bağlıydı. Nahiyenin merkez mahallesinin adı ise yine Leyne idi. Leyne halen halk tarafından yaygın olarak kullanılır. Lagina antik kentinin yerel halk tarafından adlandırılış şekli Kapıtaş’tır.Bu ismi antik kentin girişinde bulunan yüksekçe taş bir kapıdan almaktadır. Büyük Türk ressamı Osman Hamdi Bey 1891-1893 yılları arasında antik Lagina Kenti’nde yaptığı kazı çalışmaları sırasında 2 yıl boyunca sürekli kaldığı Turgut yöresini çok sevmiştir. Osman Hamdi, Uluçam mevkii Değirmendere sokağında Osmanlı tarzında bir konak yaptırarak 17 yıllık bir süre boyunca aralıklarla Turgut’a uğramıştır. ‘ Zeybek Pusuda ‘, ‘ Zeybekler Oynuyor’ gibi ünlü tablolarını burada yapmıştır. Kapıtaş’ta yaptığı kazılar sırasında oturmak için yaptırdığı ev müze olarak yeniden yapılandırılmış, aslı değil bazı resimleri ve kasabalıların bağışları da dahil, yöreden toplanmış çeşitli eski ev eşyaları, el işleri, el işi ve tarım araç gereçleri sergilenmekte ve ziyarete açıktır. Beldenin meydanındaki İlyas Bey Camii Menteşe Beyliği döneminden ve oldukça eski tarihlidir. Bitişinde eskiden varolduğu düşünülen zaviyenin 772 (1370-1371) yıllarında İlyas Bey’in babası Menteşeoğlu Mehmed Bey’in zamanında Hoca Mukabil adında bir hayırsever tarafından yapılmış olma olasılığı yüksektir. Mimari açıdan zaviye ve camii beraber planlanmış olduğundan camiiyi de 1370-1371 yıllarına tarihlemek uygundur. Camiinin İlyas Bey adıyla anılmasının nedenini İlyas Bey’in babasına göre daha uzun süre ve istikrarlı bir hakimiyeti olmuş olmasına bağlayabiliriz. Bu caminin altından çıkan su kasabanın içme ve sulama suyuna mevsimine göre yetmektedir.Bu suyun yanı sıra kasaba sınırları içerisinde sulama ve içme suyu olarak kullanılan kaynaklara sıkça rastlanmaktadır.

Beldenin geçim kaynakları tarım (özellikle zeytincilik)ve hayvancılıktır. Bunların yanı sıra beldede Yatağan Termik Santrali, Muğla Üniversitesi,Marmaris Aksaz Deniz Üs Komutanlığı’nda çalışanların sayısı da fazladır. Kasabada ve çevre köylerde yetişen zeytinlerin yağa dönüştürülmesi için mevsimlik olarak çalışan zeytin fabrikaları sanayi kuruluşlarıdır. Cuma günleri kasabada çevre köylerden ve devamlı pazarcılardan oluşan bir pazar kurulur.

Beldede kültürel etkinlik olarak her sene Eylül ayının başında Lagina Kültür Ve Sanat Festivali düzenlenmektedir.

Muğla-Bodrum karayolu üzerindeki termik santral yanından ayrılan yolu 10 km boyunca izlerseniz Turgut’a karayoluyla ulaşabilirsiniz.Ayrıca belediye araçları Yatağan garajından her saat hareket etmektedir.

Kaynak: Vikipedi