23 Haziran 2024
Özel Mekanlar

KUAKMER KÜLTÜR MERKEZİ – KUŞADASI – AYDIN

Kuşadası, Camiatik Mahallesi, Yıldırım Sokak, 75 ada, 30 parseldeki ev ve bahçesindeki müştemilatındadır. 
Mülkiyeti Kuşadası Eğitim ve Geliştirme Vakfı’na (KEGEV) ait ve % 50’si, Nuri-Hatice Kutlu evladı Sayın Zehra Kutlu Candemir’den bağış yoluyla edinilmiş iki katlı bu evle müştemilatı, 582 metrekarelik bir arsa içinde bulunmaktadır. Karakteristik Kuşadası evlerinden ve aynı cadde üzerindeki birçok başka yapı gibi ilgili koruma kurulunca tescillenmiş olan bina ve müştemilatı, 2001 yılında kendiliğinden yıkılmıştır. 
KEGEV ve Kuşadası Belediyesi’nin maddi katkılarıyla aslına uygun olarak yeniden inşa edilip 7 Eylül 2015 tarihinde Kuşadalılar’ın hizmetine sunulmuştur.
Kuşadalı İşadamı Hüseyin Arabul, Kuşadası Eğitim ve Geliştirme Vakfı (KEGEV) Başkanı Şefik Sözer ve Belediye Başkanı Özer Kayalı, Kuşadası’na bir kültür merkezi kazandırmak için protokol imzaladı. Yaklaşık iki yıl önce, KEGEV’e ait bir arsa üzerinde, il özel idaresinin katkılarıyla Kuşadası Belediyesi tarafından inşaatına başlanan, ancak yerel seçimleri takiben inşaatı duran kültür merkezi binasını, İşadamı Hüseyin Arabul bitirerek Kuşadası’na kazandıracak. Kayalı’nın makamında imzalanan protokole göre Arabul, kültür merkezini Aydın Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü’nün onayladığı plan ve projeye uygun tamamlayacak. “Kuşadası F. Özel Arabul Kültür Merkezi” (KUAKMER) adını taşıyacak olan merkezde, Kuşadası’nın tarihi ve kültürel değerleri ile gelenekleri yaşatılacak,. Kültür-sanat etkinlikleri yapılacak. Ödemiş Kent Arşivi ve Müzesi’nin kuruluşunda büyük emekleri olan Prof. Dr. Engin Berber’in danışmanlığında oluşturulacak KUAKMER; Müze, Arşiv, Uzmanlık Kütüphanesi ile F. Özel Arabul Anı Kitaplığı ve Odası olmak üzere dört bölümden oluşacak. Uzmanlık kütüphanesinde Kuşadası ile ilgili her dilden kitap, makale ve tezler yer alacak. F. Özel Arabul Anı Kitaplığı ve Odası’nda ise, Özel Arabul’un bazı özel eşyaları ile şiir, masal ve tiyatro kitapları yer alacak. Müze bölümünde Kuşadası ve kültüründen objelerin sergileneceği KUAKMER’in arşivinde ise, Kuşadası ve çevresiyle ilgili her türden belge ve görsel muhafaza edilecek. KUAKMER’in tanıtmak için önümüzdeki günlerde geniş katılımlı bir bilgilendirme toplantısı yapılacak.
KAYNAK: kuakmer.org 

Bir yanıt yazın