23 Temmuz 2024
Özel Mekanlar

ESKİ TEKEL BİNASI – KONAK- İZMİR

Cumhuriyet Bulvarı ile Akdeniz Caddesi köşesinde yer alan TEKEL BİNASI, 1922 Yangını’nı takip eden dönemde yapılması nedeniyle, geniş saçakları ve köşe vurguları ile 1. ULUSALCI MİMARLIK AKIMI izlerini taşımaktadır.
Orijinalde zemin ve iki kattan oluşan yapının daha sonra eklenen 3, katı, cephe özellikleri bakımından genel cephe karakterinden farklılaşmaktadır. Yapının birinci ve ikinci katında görülen 1. ULUSALCI MİMARLIK AKIMI’nın karakteristik repertuarı olan sivri kemerli pencere düzeni, ikinci katta arası plasterlerle ayrılmış olan ikili pencere tipine dönüşmüş ve sivri kemerli pencerelerin üzerine çini panolar eklenmiştir.
Cephede dikkat çeken bir diğer unsur, iki kat boyunca devam çıkmalardır. Gerek çıkma düzeni, gerek çıkmaların altında izlenen konsollar, geleneksel mimariye gönderme yapmaktadır. Yapının güncel kullanımında, yan parselde yer alan yeni yapı ile mekânsal bir bağ vardır.