21 Haziran 2024
Ören Yerleri

KAYSERİ ROMA MEZARI – KOCASİNAN – KAYSERİ

Kayseri ili, Kocasinan ilçesi, Sahabiye Mahallesinde, Sahabiye Medresesinin kuzeyinde bulunmaktadır.
Yapı günümüzde sağlamdır. Eserin kitabesi yoktur. Roma döneminde muhtemelen 4.yüzyılda yaptırılmış olduğu söylenebilir
Mezar yapısı doğu-batı doğrultuda dikdörtgen bir plâna sahiptir. Yapı 1956 yılında ortaya çıkarılarak restore edilmiştir. Doğu ve batı yüzü üçgen alınlıklı olarak yapılmıştır. Yapıya kuzey cephenin batı ucuna kaydırılmış bir kapıdan girilmektedir. Üst örtüye geçiş bölgesinde iki sıra düz silmeyle saçağın hareketlendirilmiş olduğu gözlenir. Bunun üzerinde üçgen alınlıklı çatıyı taşıyan duvarın iki sıra taşla dışa doğru bombeli olarak yapılmış olduğu dikkati çeker. Köşelerdeki taşlar silmelerle başlık biçiminde düzenlenmiştir. Doğu ve batı cephelerinde ikişer havalandırma penceresi yer alır. Üçgen alınlık yüzeylerinde herhangi bir süsleme yoktur. Yapının içine girilememiş olmakla birlikte, üst örtüsünün sivri tonoz olduğu düşünülmektedir. İçinden İslamî döneme ait 1317 –1318 tarihli mezartaşları çıkarılmıştır.
Mezar yapısında herhangi bir süsleme yoktur. Yapı düzgün kesme taşla yapılmıştır.
Kaynak: Kayseri Kültür Envanteri