30 Mayıs 2024
Ören Yerleri

DEĞLE ÖREN YERİ – MADEN ŞEHRİ – KARAMAN

    Karaman’ın kuzeybatısında yer alan köy 29,3 km uzaklıktadır. Köyün bulunduğu yerin rakımı (deniz seviyesinden yüksekliği) 1.386 m’dir. Köyün “Yassıtepe” adında bağlısı bulunmaktadır.

    Köye 8 km’den daha yakın 3 köy bulunmaktadır. Madenşehri 4,28 km, Süleymanhacı 5,87 km ve Ortaoba 7,64 km’dir.

     Değle Örenyeri (Tescil ve Karar No: 13.11.1976-A-193); köyün sınırları içerisinde bulunan, Değle Örenyeri Kültür ve Turizm Bakanlığı’na tahsisli olan örenyeri içerisinde 5 adet Bazilikal Plânlı Kilise, 1 adet Piskoposluk Sarayı, 1 adet manastır, 6 adet şapel (küçük kilise), din görevlileri ve hizmetkârların yaşadığı çok sayıda konut kalıntısı bulunmaktadır.

Yerleşke içerisinde Bizans (Doğu Roma) dönemine ait ana kayaya açılmış mezarlar (chamosorion) ve mezar kapakları ile tepenin doğu yamaçlarında kesme tasla inşa edilmiş kırma çatılı oda mezarlar yer almaktadır. Değle Ören Yeri’ndeki yapı kalıntıları M.S. IV-IX. yüzyıllara tarihlendirilmektedir. Binbir Kilise olarak adlandırılan bölgenin Doğu Roma İmparatorluğu Dönemi’nde “piskoposluk merkezi” olduğu düşünülmektedir. 2014-2015 yılında Değle Örenyeri’nde Karaman Müze Müdürlüğü tarafından temizlik çalışmaları yapılarak, yapılar gün yüzüne çıkarılmıştır.

     31 no.lu Bazilika; Değle Örenyerinde, Üçkuyu köyüne çıkan yolun doğusunda yol kenarındaki yükselti üzerinde bulunan tepenin güneyindeki tabiî bir terasta yer almaktadır. 2014 yılında Karaman Müze Müdürlüğü’nün yaptığı çalışmayla açığa çıkarılan kilisenin giriş bölümü bodur ve yassı bir sütunla ayrılan at nalı ikiz kemerli bir isçiliğe sahip olduğu anlaşılmıştır.

KAYNAK:UĞUR-ERKAN COM