30 Mayıs 2024
Namazgahlar

SOBUCA KÖYÜ NAMAZGÂHI – AYDIN

   Sobuca Köyü Namazgâhında, kaide olarak çeşme yapısı kullanılmıştır. Aydın’da namazgâhlar süslemesiz, sade tutulmuş yapılardır. Namazgâhların kitabesi yoktur. Aydın’daki namazgâhlarda 1950’li yıllara kadar vakit, Cuma, bayram namazlarının kılındığı bilinmektedir. Günümüzde ise tamamı kaderine terk edilmiştir. Dileğimiz, bu yapıların korunması ve gelecek kuşaklara aktarılmasıdır.

    Sobuca Namazgâhının kuzey cephesine eğimden yararlanılarak çeşme yapılmıştır. Yapılarda kırma, moloz veya kayrak taş, tuğla, kerpiç, devşirme, ahşap inşa malzemesi olarak kullanılmıştır.

   Platform, paye, mihrap duvarı, çeşme gibi unsurlar bazı örneklerde taş ve tuğlanın dönüşümlü örülmesiyle, bir kısmında ise yalnızca taş malzeme ile meydana getirilmişlerdir. Ahşap, hafif olması nedeniyle üst örtü sisteminde tercih edilmiş, tabanları tuğla veya taş ile döşenmiş, kimi örneklerde ise doğal zeminden yararlanılmıştır. Namazgâhlar, dört yönden kapalı mekânlara sahip yapılar olmamaları sebebiyle cephe düzenlemesi olarak ancak platform ve payelerden, çevre ve mihrap duvarlarından, girişlerden söz etmek mümkündür.

   Üzeri açık örneklerden Çamlıdere ve Sobuca’da eğim nedeniyle çeşmelerin üst kısımları namazgâhların zeminini hazırlamıştır. Sobuca, Tekeli namazgâhlarının etrafı yaklaşık bir, bir buçuk metre yüksekliğinde duvarlarla çevrilidir. Sobuca Namazgâhının batıdaki girişi sonradan kapatılmış, merdiveni iptal edilmiştir. Aydın’daki namazgâhların çoğunda mihrap bulunmaktadır

Bir yanıt yazın