14 Temmuz 2024
Medreseler

VAİZİYE (MAHKEME ) MEDRESESİ – BURSA

Bursa merkez Osmangazi İlçesi Nalbantoğlu Mahallesi’nde, Ulu Cami’nin batısında medrese Bayezıt I. Yıldırım döneminde yaptırılmıştır. “Mahkeme Medresesi” adıyla da anılmaktadır. 1425 tarihli olan ve Ulu Cami ile Vaiziye Medresesi’ne tahsis edilen vakfiye suretinde, medrese Ulu Cami’nin batı kapısı karşısında tarif edilir. Medresenin, başlangıçta 10 öğrenci odasına ve kagirden yapılmış büyük bir dershaneye sahip olduğu bilinmektedir. Üstü kubbeli olup, kiremit örtülüdür. Medrese, geçmişte yangın ve depremlerden hayli zarar görmüştür
1855 depremi ve yangın sonucu tamamen tahrip olmuşken, 1957’de yapılan çalışma sonucu temelleri ortaya çıkarıldı ve planına uygun olarak yeniden inşa edildi. Revaklı bir avlu içerisinde 21 hücre, üzeri kubbeli birkaç oda ve ana yapıya çepeçevre kuşatan 37 dükkandan oluşmaktadır. Beden duvarları tuğla ve moloz taş örgülüdür. İş merkezi olarak kullanılmaktadır.
KAYNAK: KÜLTÜR PORTALI