2 Mart 2024
Köprüler

BAHAS (HOCA SEYFETTİN ) KÖPRÜSÜ – KULA / MANİSA

Kula’ya l3 kilometre uzaklıkta Gediz nehri üzerinde Selendi ile Emir kaplıcalarına yüzyıllarca ulaşımı sağlayan tek geçit yeridir. Meşhur tarihi Türk Beylerinden ve saruhan oğlu ailesinden Hacı Saruhan oğlu Hoca Seyfettin tarafından XV .yüzyılın sonlarında yaptırılmıştır. 
Hoca Seyfeddin köprüsü, halk arasında Boğaz Köprüsü veya Bahas köprüsü olarak da bilinmektedir. Hoca Seyfeddin köprüsü 50 metre uzunluğunda 4,15 metre genişliğindedir. Köprünün 11 metre açıklığında, 8 metre yüksekliğinde iki büyük gözü olmakla birlikte, güney tarafında iki boşaltma gözü bulunmaktadır. Gözlerin hepsi sivri kemerlidir. Büyük gözler için yapı malzemesi olarak düzgün kesme taş kullanılmıştır. Duvarlar ve küçük gözler moloz taş örgüye sahiptir. Köprünün duvar örgüsü üzerinde 1910 tarihli tamir kitabesi bulunmaktadır. Halk arasında köprünün mimarının Hoca Seyfeddin olduğu söylenmektedir. Hoca Seyfeddin Kula ilçe merkezinde bulunan Kurşunlu caminin vakfiye yazısına göre, Gediz nehri üzerindeki köprü ile birlikte dört değirmen yaptırıp vakf ettiği görülmektedir. Hoca Seyfeddin köprü ile Kurşunlu camiyi 1496 tarihinde yaptırmıştır.

KÖPRÜ RESİMLERİ ALINTIDIR)

KAYNAK: KULA BELEDİYESİ