22 Mayıs 2024
Köprüler

ACISU KÖPRÜSÜ – ZARA – SİVAS

Zara İlçesinden Tekke Köyü’ne giderken, köye yaklaşık 500–600 metre mesafededir. Acısu denilen bu ırmak, Kızılırmak’ın bir koludur. Suyu bol olan ırmak üzerinde kurulan iki gözlü köprü, Zara ile Tekke Köyü yolunu birbirine bağlamaktadır. Üzerinde kitabesi olmadığı gibi hakkında yazılı kaynak yoktur. İnşa tarzı, malzemesi ve biçimi ile Geç Osmanlı dönemi köprüsü olduğu izlenimini vermektedir. 100 metre kadar ileride yolun sağında Şeyh Merzuban’ın Türbesi bulunmaktadır. Tamamı kesme taşlardan inşa edilen köprü iki gözlüdür. Karşılıklı iki kenarına basan yerlerin ırmağa bakan yamaçları da kesme taşlarla örülmüştür. Ortada; iki yuvarlak kemeri taşıyan kesme taş ayağın dar yüzleri daire kesitlidir. Bu dar yüzlerde yarım küre biçimli mahmuzlar kemer üzengileri arasındadır. Yaklaşık 0,60 metre yüksekliğinde olan kenar korkulukları da blok kesme taştandır. Takriben 4,50×14,00 metre ölçüsündeki bu köprünün korunması gereklidir.

KAYNAK: KÜLTÜR PORTALI