20 Mayıs 2024
Kiliseler

SAİNT ANTOİNE KATOLİK KİLİSESİ – BAYRAKLI / İZMİR

Karşıyaka ilçesi, Bayraklı Fuat Edip Baksı Mahallesi’nde 1610,1611 ve 1641 sokakların arasında bulunan Katolik Kilisesi’dir. 1902 yılında kilisenin temelleri atılmış ve birinci katı tamamlanmıştır. 1902 yılında dönemin Papa Yardımcısı’nın katıldığı bir törenle açılmıştır. Bundan sonraki dönemlerde kilise yanındaki manastır, altı sınıflı bir İtalyan okulu yapılmış ve kilisenin yanına da günümüze gelemeyen bir mezarlık eklenmiştir.

Kilise dikdörtgen planlı kesme taştan ve tuğladan yapılmıştır. Üç bölümlü apsidi dışarıya doğru çıkıntılı olup, üzeri kırma çatı ile örtülüdür. Kilisenin gotik üslupta ince uzun yuvarlak kemerli pencereleri bulunmaktadır. Kilisenin çan kulelerinden biri deprem sırasında yıkılmış ve günümüze yalnızca ana mekâna bitişik olan kesme taştan kulesi gelebilmiştir.

Kilise 1966 yılı depreminde hasar görmüş, 1990 yılında yanındaki manastır ile birlikte onarılmış olup, günümüze iyi bir durumda gelebilmiştir.

Adres: 1610 Sok. No:5 Bayraklı / İZMİR