22 Mayıs 2024
Kaleler

BESNİ KALESİ – ADIYAMAN

İlçenin yaklaşık 2 km. güneyinde olan kale, üç tarafı sarp kayalıklarla çevrili sivri bir tepenin üzerinde kurulmuştur. Kaleye yalnızca güneyden dik bir yamaçtan çıkılması mümkündür. Savunmaya çok elverişli olan Besni Kalesi, mancınıkları ve diğer yapı kalıntılarıyla hala dimdik ayaktadır. Kalenin kuruluş tarihi tam olarak bilinmemekle birlikte 13. yy.da Memluklerin hâkimiyeti zamanında (1923) Besni Kalesi sağlamlaştırılır.
Kalenin ortasında bir kuyu bulunmaktadır. Batı kesiminde bir anıtı andıran karşı karşıya yapılmış iki büyük yapıt vardır. Halk arasında Çifte Mancınık adı verilen bu iki mancınık arasında esirlerin asılarak düşmana gösterildiği ve gözdağı verildiği rivayet edilmektedir.

Bir yanıt yazın