19 Nisan 2024
Hanlar

ZAĞFİRAN (SAFRAN) HANI – ALTINDAĞ – ANKARA

At Pazarı adı verilen semtte yer alan han, aslen Kayserili olup, Ankara’ya yerleşen Hacı İbrahim Bin Mehmet tarafından yaptırılmıştır. Vakfiyesi 1512 tarihlerinde düzenlendiğine göre bu tarihlerde yapılmış olmalıdır. Hanın yarısı mülk olup, yarısı ise vakıfın ruhuna cüz-i şerif okumak ve Lütfi Han kapısındaki musluğa bakmak için vakfedilmiştir.
İçinde bir mescit yer almaktadır. Klasik Osmanlı hanları tipinde olup, alt ve üst kattaki hücreler iç avluya bakmaktadır. Etrafındaki dükkânlara bitişik 20 adet dükkân yer almaktaydı. 28 Eylül 1806 tarihli bir belgeden, hanın beşbin beşyüz kuruş masrafla tamir edildiği, bundan sonra da eserin bakımının vakıf ile mülk yönetimlerince ortak olarak yapılacağı öğrenilmiştir.
Bu dönemlerde hem han hem de etrafındaki dükkânlar işler durumda bulunuyordu.
KAYNAK: KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ