15 Nisan 2024
Hamamlar

SEKİ ÇEŞME HAMAMI – KARAMAN

      Karamanoğlu II: İbrahim Bey tarafından yaptırılan hamamın kesin tarihi bilinmemektedir. Halk arasında Seki Çeşme Hamamı adıyla anılan hamam vakfiyesinde “sekiz çeşme hamamı” olarak adlandırılmıştır.

     Seki Hamamı Erkekler ve kadınlar bölümü olmak üzere 2 ayrı kısımdan oluşan hamam, soğukluk kare planlı ve kubbeyle örtülüdür. Zemini taş kaplamam olan mekanda günümüzde muhdes bir şadırvan bulunmaktadır. Sıralı moloz taşla yapılan hamam, Karamanoğulları döneminde inşa edilmiştir. Günümüz itibar ile mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğüne aittir.

KAYNAK: İL KÜLTÜR MÜDÜRLÜĞÜ