20 Mayıs 2024
GÖLLER

GÖLCÜK GÖLÜ – ÖDEMİŞ / İZMİR

   Gölcük GölüTürkiye‘nin İzmir ilinde yer alan alüvyal set gölüdürÖdemiş ilçesine bağlı Gölcük Mahallesi sınırları içerisindedir. Göl alanı 0,941 km², en derin yeri 7 m, göl hacmi 1.814 m³’tür. Bozdağ kasabasına 5 kilometre uzaklıkta bulunan ve 1521 hektarlık bir alana sahip olan Gölcük Gölü 30.12.2022 tarihinde koruma altına alınmıştır. Bu göl çeşitli ağaçlara, bitkilere ve ormanlara ev sahipliği yapmaktadır. Aynı zamanda çam ağaçlarıyla çevrili bir alanda bulunmaktadır.

    Birçok insan tatil için bu gölü ziyarete gelmekte ve çevresinde bulunan çeşitli otellerde konaklamaktadır.

     Gölcük tam anlamıyla bir doğa cennetidir. Denizden yüksekliği yaklaşık 1100 metre olan göl, tektonik hareketlerle oluşmuştur. Gölün derinliği ortalama 5 metredir. Gölcük’ün İzmir’e uzaklığı 130, Ödemiş’e ise 18 kilometredir. Göl kenarında 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün 1934 yılında kalmış olduğu tarihi bina, bugün halen otel olarak kullanılmaktadır.

    Gölün uzunluğu 1.950 m, en geniş yeri 1.100 m’dir. Denizden yüksekliği 1.049 metredir. Güneybatı kıyılarında sazlık- bataklık alanlar oluşmuştur. 9,2 km² büyüklüğe sahip göl havzası 1049–1350 m yüksekliğe sahiptir. Göl havzasına yılda 12.467.054 m³ yağış düşmektedir.

    Gölün fazla suları Tabak Çayı ile Gediz Nehri‘ne oradan Ege Denizi‘ne ulaşır. Oluşumu ile ilgili farklı görüşler ileri sürülmüştür. Gölün kuzeyinde bulunan Mad Deresi ve Geyik Deresi’nin taşıdığı alüvyon malzemeler vadi içinde doğal bir set oluşturmuştur. Göl havzasında Bozdağlar‘ın temelini oluşturan ve en yaşlı kayaç grupları olan gnayskuvars ve şistler bulunur.

    Göl, halkın Gölcük Ovası veya Gölcük Yaylası dediği, 3 km genişlik 12 km uzunluğundaki düzlükte bulunur. 5.800 m uzunluğa ulaşan göl kıyıları alçak kıyı karakterindedir. 1960’lı yıllarda gölün kuzey kıyılarına yapılan 400 m uzunluk, 2 m yükseklikteki sedde, göl sularının 1 m yükselmesine neden olmuştur. Aynı zamanda bu göl tektonik hareketler sonucunda oluşmuştur.

   Herhangi bir akarsuyun dökülmediği gölden tarımsal sulamada yararlanılır. Yazın su kaybı yaşayan gölde 2,5–3 m seviye düşmesi olmaktadır.

Gölde yayınsazan ve tatlısu ıstakozu (kerevit) avlanmaktadır.

Kaynak: Vikipedi, özgür ansiklopedi

Fotoğraflar: Mustafa Gürelli