14 Haziran 2024
Çeşmeler

TEKKE ÇEŞMESİ – KIRŞEHİR

Eser, Medrese Mahallesi, 67. Sokak’ta bulunmaktadır. Çeşme nişi içerisinde, aynı zamanda aynalık taşı olarak da kullanılan kitabe tahrip olduğu için tamamı okunamamıştır (Fotoğraf–4). Bu nedenle yapının inşa tarihi ve banisi kesin olarak bilinmemektedir. Ancak, yapının benzer örneklerinin yoğun olarak XIX.yy.da inşa edilmiş olmasından hareketle bu yapıyı da XIX.yy.a tarihlendirebiliriz. Kitabenin ayna taşı olarak kullanılması, bu kitabenin başka bir yapıdan getirildiğini düşündürmektedir. Ayrıca ilk satırda geçen “imare” kelimesi çeşme kitabelerinde çok tercih edilen bir ifade değildir. Bu da kitabenin başka bir yapıdan getirildiği düşüncesini desteklemektedir. Kitabenin sağlam olan kısımlarından anlaşıldığı kadarıyla; “Allah’ın zayıf kulu Hüseyin tarafından yaptırıldı” şeklinde bir anlam çıkmaktadır. Tekke Çeşmesi Kitabesi Kitabenin okunuşu:

Sahib-i hazihi’l-imare -el-abd el-zaif -Allah Teali Hüseyin bin- lehu velideyhi

Kitabenin anlamı: Bu imaretin sahibi Yüce Allah’ın zayıf kulu -oğlu Hüseyin.

Kitabe tahrip olduğu için tam olarak okunamamıştır.

Mahalle çeşmesi şeklinde, tek cepheli ve tek kemerli olarak düzenlenen yapı, halen kullanılmakta olup, inşasında düzgün kesme taş malzeme kullanılmıştır. Çeşme, 2.26 m. yükseklikte, 3.44 m. genişlikte ve 1.40 m. derinliktedir. Çeşme nişi 0.81×2.22 m. ölçülerinde olup, üzeri yanlardaki profilli silmelerle hareketlendirilmiş yığma ayaklar üstüne oturan yuvarlak kemerle örtülüdür. Niş içerisini dolaşan silme kuşağının üst kısmında 0.21×0.18×0.20 m. ölçülerindeki bardaklık mevcuttur. Çeşmenin üstü, düz dam şeklinde düzenlenerek, saçak kısmı cepheden dışa taşırılmış profilli silmelerle hareketlendirilmiştir. Oldukça sade olan yapıda, süsleme unsuru olarak sadece silmelerden söz edilebilir.

Kaynak: Kırşehir çeşmeleri