TARİHİ ÇANDARLI ŞADIRVANI – ÇANDARLI – DİKİLİ / İZMİR

Çandarlı Tarihi Şadırvanı, 2012 yılında restorasyonu tamamlanarak Çandarlı’nın tarihi ve kültürel mirasına kazandırıldı. Tarihi Çeşme, Çandarlı Belde Merkezinde çarşı içinde bulunuyor. Çeşme 1805 yılında Emine Hanım tarafından babası Müslihü’d-dîn zâde Yakub için inşa ettirilmiş.
Çeşmenin dört cephesinde kitabeler bulunuyor. Bu kitabeler çeşmenin yapım tarihi ve yaptıranın kimliğine ilişkin bilgiler veriyor.

Güney Cephesinde ki Kitabe:
1-Emine hanımın ruh-ırevânî Tutunca cennet içne aşiyanı
2-Babası Müslihüd-dîn zâdeYakub Duada yâd olunsun içun ânî

Kuzey Cephesindeki Kitabe
1-Kimanda hemsu içsun ehl-i hacet Hem abdest alsun işiden ezanı
2-Bu niyet üzre ol himmetli baba Gezerken çarşuya nagehânî

Doğu Cephesindeki Kitabe
1-Görünce leb-iteşne çarşuda halkı Hemândemidti dâmen dermeyânı
2-Olub tevvfik-irabbâniye mahzar Akıtdı çeşme-i ab-ırevânı
3-Hûdâdan rûhuna rahmetrecâsı Demâ demlüleler vird-iziyânı
4-Buna tarih-i vehbitarh-ışeşle Güzel nev çeşme kimyok ana sâni

Bir cevap yazın