20 Temmuz 2024
Çeşmeler

SARNIÇLI ÇEŞME – BASMANE – KONAK / İZMİR

Sarnıçlı Çeşme Yine bir su sarnıcı üzerinde sarnıç duvarının üzerine bitişik bir çeşmedir. Çeşmenin sivri kemerli nişi onun bir Osmanlı yapısı olduğunu ortaya koymaktadır. Sivri kemerin taşıyıcı öğeleri olan sütunlar yivlidir. Kompozisyon, bu sütunların taşıdığı kemer alınlığı ile yükselir. Belli bir noktada sona erer. Bu çeşmenin de Kocakapı’daki çeşme gibi sebil olma olasılığı vardır. Alınlığı kaplayan bir levhanın ve nişin aynalığının üzerinde kitabesi olabileceği düşünülmektedir. Niş içerisinde su tası oyukluğu ve lüle taşının yeri okunabilmektedir. Yalak ve sekisi zemin yükseldiği için görülememektedir.

Kaynak: Orhan Beşikçi ( Kent Yaşam)