23 Temmuz 2024
Cem Evleri

KOÇUBABA CEMEVİ – BALIŞEYH / KIRIKKALE

    Koçubaba köyünde bulunan Koçubaba Cemevi’nin Valilikçe gerçekleştirilen tadilatı sonrası tekrar hizmete açıldı.

   Koçubaba, Kırıkkale ili Balışeyh ilçesine bağlı bir kasabadır. Türbe, kasabanın doğusunda eğimli bir arazide yer alır. Batısında Koçubaba Camisi, kuzeyinde cemevi bulunmaktadır. Türbe, sekizgen plan ve aynı biçimde yükselen prizmal bir kütleye sahiptir. İçeriden kubbe dışarıdan ise piramidal külah ile örtülüdür. Malzeme olarak düzgün kesme taş ve moloz taş kullanılmıştır. Doğu cephesinde yer alan pencere açıklığı dışında, başka hiçbir cephesinde pencere açıklığı yoktur. Kitabesi hakkında herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Evliya Çelebi’nin “Seyahatnamesi’nde ‘Koçubaba Köyü Menzili’ ve ‘Sultan Koçubaba Ziyareti’ başlıklı iki metin yer almakta ve bazı açıklayıcı bilgilere rastlanılmaktadır. Evliya Çelebi’nin “Seyahatnamesi”nde Koçu Baba’nın Hacı Bektaş-i Veli’nin halifelerinden olduğu söylenmektedir. Yapının da plan ve mimari özellikleri dikkate alındığında en erken 14. yüzyılda inşa edildiği sonucuna varılmaktadır. Bu yerleşim yeri Koçu Baba ve türbesi sayesinde iskân olmuş, ‘Koçubaba’ adını almıştır. Kırıkkale’de ve yakın coğrafyada bulunan türbeler genellikle alevi düşüncesini benimsemiş Hacı Bektaş-i Veli’nin yolundan ilerlemiş dönemin önemli kişileri için yaptırılmıştır. Günümüzde ziyaretçiler tarafından ilgi gösterilen bir mekândır. Türbe, günümüze kadar ulaşabilmiş fakat özgün halini yapılan tamiratlarla yitirmiştir.