22 Mayıs 2024
Camiler

ULU CAMİ – KARACABEY / BURSA

   Osmanlı Sultanı 1. Murat Hüdavendigar zamanında Bursa’da inşa edilen eserler arasında olup, şehrin “Eski Karacabey” olarak adlandırılan bölümünde yer almaktadır. Caminin kitabesinde “ (Burası) yapısı tahkim olunmuş bir mesciddir. Bu havalide bir ikincisi yoktur. “Hak onun banisini ebedi kılsın” tarihi gibi, yapısı da sürüp gitsin, devam etsin” yazılıdır. Yapının I. Murat Hüdavendigar (1362-1389)’ın vakfı olduğu ortaya çıkmaktadır. 1118 H./1774 M. tarihinde camiye “bir ser-mahfil, sonra muarrif, vaiz müezzinler, mütevelli, devirhan, cüzü’han ve tevcihleri” yapılmıştır. Depremler ve Kurtuluş Savaşı yıllarındaki Karacabey Yangını’nda büyük hasar gören eser, her onarımdan sonra mimari özelliğinden bazılarını kaybetmiştir. Halen kubbesi bulunmayan tarihi yapı çatılı bir modeldir. Altıgen kaide üzerindeki minaresi onaltıgendir ve tek şerefelidir. Mimari veriler 1.Abdülhamit (1774-1789) döneminde gerçekleştirilen bir onarıma işaret eder. Yunan işgalinde yanan eser, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nce 1964 yılında restore edilmiş ve halen cami olarak kullanılmaktadır. Cami dahilinde 19.34 x 16.60 ebadında olup, çatılıdır.

  Değerli eserin orijinal şekline dönüştürülmesi amacıyla hazırlanan yeni onarım ve restore projesinin yakında uygulamaya geçmesi beklenmektedir.