23 Temmuz 2024
Camiler

KÜTÜK MİNARE CAMİ – ALAŞEHİR – MANİSA

    Sakarya mahallesinde sekine evren caddesi ile Sarısu caddelerinin kesiştiği noktada bulunmaktadır. Sanat değeri bakımından Şeyh Sinan camiinden sonra gelir. Kimin tarafından ve ne zaman yaptırıldığına dair kitabesi yoktur. Ancak, mimari tarzı, duvar örgü sistemi ve planına bakılarak Osmanlıların ilk dönemlerinde Yıldırım Bayezid zamanında yapıldığı düşünülebilir.

   Camii küçük ölçüde ele alınmış olup kare gövdenin üzeri kubbe ile örtülüdür. Minaresi şerefeye kadar orijinaldir. Şerefeden yukarısı sonraki devirlerde tamir edilmiştir. Minaresinden dolayı Güdük minare camii adını almıştır. Camiinin iç kapısı üzerinde tamirine ait bir kitabe vardır. Bu kitabede hicri 1285, Miladi 1867 yılında Alaşehir Şer’iye Hakimi Hilmi Efendinin gayreti ile tamir gördüğü yazılmaktadır.

Kaynak: Alaşehir Kaymakamlığı