23 Haziran 2024
Camiler

HACI HÜSEYİN ( PAMUK PAZARI ) CAMİ – BAYINDIR / İZMİR

İzmir ili Bayındır ilçesi, Eski pamuk pazarı meydanında, cami mahallesi eski postane önü No: 13 bulunan camiyi HACI HÜSEYİN AĞA H 1233 yılında yaptırmıştır. İç mekânı 10,15 m. x 10,65 m. ölçüsünde kareye yakın planlıdır. Kuzeyinde son cemaat yeri bulunmaktadır. Caminin örtü sistemini kiremit kaplı düz bir çatı teşkil etmektedir. İç mekâna esas giriş doğudaki kapısındandır. Kapı taş pervazlı ve yuvarlak kemerlidir. Üzerinde inşa kitabesi yer almaktadır. Ayrıca kuzeyde, son cemaat yerindeki bir başka kapıdan da iç mekâna giriş sağlanmaktadır. Mihrap ampir üslubunda ve süslüdür. İç mekânın kuzeyindeki kadınlar mahfeli çift katlı Bursa tipi kemerli olup iki ahşap sütuna dayanmaktadır. Pencereler doğuda; altta 2, üstte petekli 2, kıblede iki yanda altta 1, üstte1, üstte petekli 1; batıda dıştan ev bulunduğundan yalnız üst kısımda 1; kuzeyde altta birer pencere bulunmaktadır. Pencerelerin kemerleri devrin geleneklerine göre ampir üslubuna göre yuvarlak olarak yapılmıştır.
Bakımlıdır. Batı tarafı evlerle çevrilidir. Doğu kısmı avludur. Burada bulunan iki dükkân yıktırılarak yerine minare yapılmıştır. Kıble tarafında bir bina yapılmak üzere temel atılmıştır ki yapının estetik güzelliğini bozacağı için müsaade edilmemesi gerekir.
Caminin doğu cephesindeki giriş kapısı üzerindeki Sülüs Kitabede yazılanlar:
—Hamdolsun ki Allah bu gönül kulunun cürüm ve isyanına bakmadan onu hayırlı kıldı ve lütfuna gark etti. 
-Rahmeti olduğu için yüceliğini göstersin ve Allahtan korkanlara bu mescidi mekan kılsın ve bunu defterine yazarak kabul eylesin. 
-Hacı Hüseyin Ağa emriyle Karaosman Zade Ebu Bekir Ağa 1233 H.

Bir yanıt yazın