14 Haziran 2024
Camiler

FERHUNİYE BEŞAREBEY CAMİİ – KONYA

    Konya’da, Ferhuniye Mahallesi’nde bulunan bu mescidi giriş kapısındaki dört satırlı mermer kapı sövesi üzerindeki, kitabesinden öğrenildiğine göre; I.İzzeddin Keykavus (1211-1220) ve I.Alâeddin Keykubat (1220-1237) döneminde Anadolu Selçuklu devlet adamlarından Emir-i Ahur Zeyneddin Beşare bin Abdullah tarafından 1219 yılında yaptırılmıştır. Konya’daki Selçuklu döneminde yapılmış erken örneklerden birisidir.

   Kesme taştan yapılan mescit, kare planlı olup, ibadet mekânının üzeri mukarnaslı tromplara oturan tek bir kubbe ile örtülmüştür. Son cemaat yeri de kemer izlerinden anlaşıldığına göre üç bölümlü olduğu sanılırsa da üzerlerinin tonoz veya kubbe ile örtülü olup olmadığı konusunda kesin bir bilgi bulunmamaktadır. Günümüzde son cemaat yerinin üzeri tek meyilli bir çatı ile örtülmüştür.

  Mescit 1958 yılında onarılmış,  İbadet mekânı içerisindeki izlerden anlaşıldığına göre ilk yapıldığı yıllarda oldukça zengin mozaiklerle süslü olduğu sanılmaktadır. Ayrıca kubbe içerisindeki tuğla dizilerinin kilit yerlerinde de mozaik kalıntılarına rastlanmıştır.

    H 600 M 1203 yıllarından sonra Kayseri de Konya ve havalisinde büyük ve müthiş bir yer sarsıntısı olduğunu bu tarihe kadar yapılmış birçok abidelerin hayır ve irfan müesselelrinin tamamen yahut kısmen yıkıldıklarını bize kadar kitabelerinden, enkazından ve bazı vakfiyelerinden öğreniyoruz. İşte bunlardan bir örnek M 1219 yılında yapılan BEŞARA BEY MESCİDİ dir.

Mescid şu anda da restore ediliyor.

KATNAK: TDV İSLAM ANSİKLOPEDİSİ