24 Haziran 2024
Camiler

CUMALIKIZIK CAMİ – BURSA

Köy meydanında bulunan cami, 17. yüzyılda yaptırılmıştır. Kestane ağacından ahşap ve kubbesiz olarak inşa edilen cami, Selçuklu mimarisinin özelliklerini taşımaktadır. 200 m2 iç alana sahip olan cami, Osmanlı döneminde batı tarafı mescit, doğu tarafı ise medrese olarak kullanılmıştır. 1940 depreminde çatı kısmı yenilenmiş, mescit ile medrese arasındaki bağdadiye kaldırılmıştır. Doğu ve batı istikametindeki beşer metrelik uzun saçaklar, Selçuklu mimarisinin en belirgin özellikleridir. Kapı üzerindeki tuğralar ve saçaklardaki gül, lale, karanfil motifleri silinmeye yüz tutmuştur. Yine kapı üzerinde Selimiye ve Sultan Ahmet camilerinin resimleri vardır. Cami içindeki duvarlar üzerinde bulunan hüsn-ü hat örnekleri bugün maalesef bilinçsizlik nedeniyle boya altında kalmıştır. Tek şerefeli olan minare, 1973 yılındaki onarımda yenilenmiştir. Caminin şadırvanı olduğu sanılan sekizgen mermer havuz, cami karşısındaki kahvenin bahçesinde yer alır.
Caminin, üçyüz yıllık bir geçmişi bulunduğu ve köyün ilk camisinin yerine yapıldığı belirlenmiştir. Yapı meyilli arazide yapıldığı için kuzey duvarı fevkanidir. Dikdörtgen planı, ahşap kırma çatısı, sağdan ve soldan iki kârgir merdivenle çıkılan, camekan içine alınmış beş gözlü ve yuvarlak kemerli son cemaat yeri ve yenilenmiş minaresi ile tipik ve mütevazi bir köy camisidir. Cümle kapısı üzerinde yer alan ahşap saltanat güneşi figürü, Osmanlı mimarisinde 19. yy. ortalarından itibaren uygulanmaya başlamıştır.
1940 depreminde çatı kısmı yenilenmiş, mescit ile medrese arasındaki bağdadiye kaldırılmıştır. Tek şerefeli olan minare, 1973 yılındaki onarımda yenilenmiştir
KAYNAK: KÜLTÜR PORTALI