20 Mayıs 2024
Camiler

ALAEDDİN KEYKUBAT CAMİİ – ODUNKAPI – ESKİŞEHİR

Eskişehir’in Merkez Odunpazarı ilçesinde, Alaeddin Parkı’nın içerisinde bulunan Alaeddin Keykubat Camisini Selçuklu Sultanı I. Alaettin Keykubat 1220 tarihinde yaptırmıştır. (Başka bir kaynakta ise 1267 yılında 3.Gıyaseddin Keyhüsrev zamanında yapıldığı belirtilmektedir.) Ancak caminin ve minaresinin yapımı ile ilgili farklı görüşler ileri sürülmüştür. Caminin eski minaresinin yazıtında Kırşehir Valisi Emir Nuriddin Cibril bin Caca’nın yardımıyla yapıldığı yazılıdır.

Değişik zamanlarda yapılan onarımlarla cami orijinal konumunu kaybetmiştir. İstiklal Savaşı sırasında Yunanlılar Eskişehir’den kaçarken şehri yakmışlar, şehirden pek az eser yanmaktan kurtulmuştur. Alâeddin Keykubat Camisi de bunlardan birisidir. Cami l946-l951 yıllarında Eskişehir Arkeoloji Müzesi olarak kullanılmıştır.

Cami onarım öncesinde 21.00×17.00 m. ölçüsünde dikdörtgen planlı, kesme taş duvarlı bir yapı olup üzeri toprak damla örtülü idi. Bugün caminin üzeri kiremit kaplı ahşap çatılıdır. Caminin yanında sol tarafta bulunan minare kaidesi düzgün kesme taştan, gövdesi yuvarlak ve tuğladan, tek şerefelidir. Gövdenin kaideye yakın yerinde üç silme kuşak bulunmaktadır.

Anadolu Selçuklu Dönemi’nde inşa edilen cami, ilerleyen dönemlerde yapılan yenilemeler sonucunda Selçuklu mimarisi özelliğini yitirmiş.

1944-1951 yılları arasında müze olarak kullanılan cami, Arkeoloji Müzesi‘nin açılmasının ardından tekrar ibadete açılmış. Günümüzde önündeki park ile birlikte yerli halkın günlük ibadetlerinde sıkça tercih ettiği bir yapı.

KAYNAK: DÜNYA CAMİLERİ