23 Mayıs 2024
Camiler

AKINCILAR MESCİDİ – SELÇUK / İZMİR

   İzmir ili Selçuk ilçesi Atatürk Mahallesi İzmir Aydın Cadde üzeri no 1 de bulunan mescid 14. yüzyıl Beylikler dönemi eseridir.
Beden duvarlarında taş ve tuğla malzemesinin kullanıldığı mescidin ibadet mekânı 4,65 m x 4,65 m. kare planlı olup, üzeri pandantif içeren bir kubbe ile örtülüdür. Kubbe kasnağı köşeli olup, tuğladan yapılmıştır. Mescide basık kemerli ve üzerinde tuğladan mamul sağır sivri bir kemer bulunan küçük bir kapıdan girilmektedir. Mihrap nişi köşeli olup, üst kısmı mukarnaslıdır. Mihrap nişi yanında küçük birer sağır niş daha bulunmaktadır.
Mescidin ibadet mekânı doğu ve batı cephelerinde bulunan yuvarlak kemerli iki küçük pencere ile aydınlatılmaktadır.
Minare, mescidin kuzey beden duvarı bitişiğinde bulunmakta olup, devrinin özelliğini taşımaktadır. Yuvarlak olan minare kaidesi taş aralarına iki sıra tuğla dizisinin yatay ve dikey şekilde konulması suretiyle oluşmuştur. Kaidenin orta kısmında bulunan tuğladan testere dişi motifli bir bordür kaideyi çevrelemektedir. Kaideden minarenin sekizgen olan kürsü kısmına baklavalı bir kuşakla geçilmektedir. Bu kuşağın üzerinde güzel tuğla işçilikleri görülmeye değerdir. Şerefesine kadar ayakta kalmış olan minarenin şerefesinin altında kısmen bozulmuş durumda olan stalâktitler görülmektedir.
İbadete açık olan mescidin minaresinin üst kısmı yıkılmış olup, Selçuk Turizm derneği tarafından mescidin ibadet mekânın duvarları sıvanmıştır.