5 Mart 2024
Türbeler

SANCAKTAR TÜRBESİ – MELİKGAZİ KÖYÜ – PINARBAŞI / KAYSERİ

13.yy Selçuklu dönemine tarihlenen yapı, değişik dönemlerde yapılan tamirler sonucunda asıl kimliğini koruyamadan günümüze gelmiştir.
Dikdötgen planlıdır. Güney cephe batı köşesinde basık kemerli bir girişe sahip olan ve ortada kalın ahşap kalasların vücuda getirdiği sekiz kenarlı bir kaideye oturan, 2.80 m. çaplı kubbesi olan yapıdır. Salonun diğer kısımları düz çatıdır. Zemini taş kaplı olan türbenin, kuzey duvarına yakın bir yerde sanduka yer almaktadır. Mescidin 50 m. doğusunda, mezarlığın içinde yer alan türbe sadedir. Güney cephede tek pencere mevcuttur.
Kapısı, kubbesi ve duvarları ile geç dönem de yapıldığı anlaşılan türbe kapısının sol üst köşesinde bulunan 5 satırlık mermer kitabede II.Gıyaseddin Keyhüsrev zamanında yapılmış olduğu anlaşılmaktadır. Sağlam durumdadır.

ÖZELLİKLER

Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesine bağlı Melik Gazi köyünde bulunmaktadır. Çeşitli devirlerde geçirdiği onarımlar nedeniyle aslî durumunu büyük ölçüde kaybetmiş olan türbe, günümüzde dikdörtgen planlı ve tek katlı bir yapıdır. Türbeye, güney cephenin batısına açılmış basık kemerli bir kapıdan dahil olunur. Kapının sol üst kısmında kitâbe levhası bulunur. Dikdörtgen planlı iç mekânın ortasında, ahşaptan sekizgen bir kaideye oturtulmuş kubbeli bölüm yer alır. İç mekânın diğer kısımları düz çatı ile örtülmüştür. İç mekânı aydınlatan dikdörtgen formlu tek pencere, güney cepheye açılmıştır. İçeride iki ahşap sanduka bulunmaktadır. İç ve dışta bütünüyle düzgün kesme taşla kaplanmış türbede bezeme görülmez. Özgün durumunu tamamen kaybetmiş eser, günümüzde sağlam durumda olup, ziyarete açıktır. Türbe, tahrip olmuş kitâbesinden anlaşıldığı kadarıyla II. Gıyâseddîn Keyhüsrev döneminde, Ömer isimli bir şahıs adına inşa edilmiş olup, 1237-1246 yılları arasına tarihlendirilir.

KAYNAK: KAYSERİ KÜLTÜR ENVANTERİ

SANCAKTAR TÜRBESİ – MELİKGAZİ KÖYÜ – PINARBAŞI / KAYSERİ
13.yy Selçuklu dönemine tarihlenen yapı, değişik dönemlerde yapılan tamirler sonucunda asıl kimliğini koruyamadan günümüze gelmiştir.
Dikdörtgen planlıdır. Güney cephe batı köşesinde basık kemerli bir girişe sahip olan ve ortada kalın ahşap kalasların vücuda getirdiği sekiz kenarlı bir kaideye oturan, 2.80 m. çaplı kubbesi olan yapıdır. Salonun diğer kısımları düz çatıdır. Zemini taş kaplı olan türbenin, kuzey duvarına yakın bir yerde sanduka yer almaktadır. Mescidin 50 m. doğusunda, mezarlığın içinde yer alan türbe sadedir. Güney cephede tek pencere mevcuttur.
Kapısı, kubbesi ve duvarları ile geç dönem de yapıldığı anlaşılan türbe kapısının sol üst köşesinde bulunan 5 satırlık mermer kitabede II. Gıyaseddin Keyhüsrev zamanında yapılmış olduğu anlaşılmaktadır. Sağlam durumdadır.

ÖZELLİKLER

Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesine bağlı Melik Gazi köyünde bulunmaktadır. Çeşitli devirlerde geçirdiği onarımlar nedeniyle aslî durumunu büyük ölçüde kaybetmiş olan türbe, günümüzde dikdörtgen planlı ve tek katlı bir yapıdır. Türbeye, güney cephenin batısına açılmış basık kemerli bir kapıdan dahil olunur. Kapının sol üst kısmında kitâbe levhası bulunur. Dikdörtgen planlı iç mekânın ortasında, ahşaptan sekizgen bir kaideye oturtulmuş kubbeli bölüm yer alır. İç mekânın diğer kısımları düz çatı ile örtülmüştür. İç mekânı aydınlatan dikdörtgen formlu tek pencere, güney cepheye açılmıştır. İçeride iki ahşap sanduka bulunmaktadır. İç ve dışta bütünüyle düzgün kesme taşla kaplanmış türbede bezeme görülmez. Özgün durumunu tamamen kaybetmiş eser, günümüzde sağlam durumda olup, ziyarete açıktır. Türbe, tahrip olmuş kitâbesinden anlaşıldığı kadarıyla II. Gıyâseddîn Keyhüsrev döneminde, Ömer isimli bir şahıs adına inşa edilmiş olup, 1237-1246 yılları arasına tarihlendirilir.

KAYNAK: KAYSERİ KÜLTÜR ENVANTERİ