22 Mayıs 2024
Özel Mekanlar

BURSA TARİHİ BELEDİYE ESKİ BİNASI – BURSA

1867 yılında kurulan Bursa Belediyesi’nin binası, 1880’de Ahmed Vefik Paşa’nın Vali, Hüseyin Hüsnü Efendi’nin Belediye Başkanı olduğu dönemde inşa edilmiştir. Türkiye’nin en eski Belediye binasıdır. Yapının mimarının Kütahyalı Şehbender olduğu çeşitli kaynaklarda belirtilmektedir. Bursa Belediyesi binası, 14. y.y. da inşa edilen Orhan Külliyesi’ndeki Orhan Camii’nin doğusunda yapıldığı dönemde Orhan İmareti’nin bulunduğu ancak bir yangın sonrasında boş kalan alanda Hükümet Caddesi’nin kuzeyinde inşa edilmiştir.
Bina yapım tekniği ve dış cephe özellikleri bakımından, 18. y.y. dan itibaren Osmanlı mimarisinde görülmeye başlayan Batılılaşma eğilimlerini yansıtmaktadır. Osmanlının farklı dönemlerine ait özelliklerini bir arada görebileceğimiz, Bursa Belediye Binası, Nafia Nazırı İbrahim Edhem Paşa tarafından 1873 Viyana Uluslararası Sergisi için hazırlatılan “Usul-i Mimar-i Osmani” adlı yapıtta savunulan “Neo Osmanlı” kuramını sergileyen bir bina olarak karşımıza çıkmaktadır.
KAYNAK: Bursa Kültür Varlıkları Envanteri/Anıtsal Eserler, Bursa Büyükşehir Belediyesi Yayınları,269.