22 Mayıs 2024
Özel Mekanlar

AHİ EVRAN ESNAF VE SANATKÂRLAR MÜZESİ – KAYSERİ

13. Yüzyıl başlarında Horasan’dan Kayseri’ye gelen Ahi Evran (1171-1262) Anadolu Türk insanının ekonomik, sosyal ve kültürel meseleleri ile ilgilenmiştir. Esnaf ve Sanatkarları meslek ve ahlaki planda örgütleyip bir araya getirerek sosyal teşkilatlanmayı oluşturmuştur. Oluşan bu teşkilatlanma sistemi daha sonra ahilik adı altında devam etmiştir. Ahi Evran Zaviyesi, Esnaf ve sanatkarlar Müzesi, Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilmiştir. Müzede Ahi Evran tarafından kullanılan deri terbiye taşının yanı sıra çeşitli mesleklere ait araç ve gereçler ve mahalli eşyalar sergilenmektedir.

Ortada merkezi bir kubbe, buna bağlı eyvanlar ve köşeler- de yer alan odalardan ibarettir. Bu odalardan kuzey doğu köşede yer alanı ayakta olup diğerleri yıkıktır. Küçük odaların üzeri tonozla örtülüdür. Moloz ve kesme taştan yapılmış olan tekkenin, merkezi kubbesi yıkılmıştır. Yapı bugün harap durumdadır. Yapı yakın dönemde yeniden inşa edilmiştir. Günümüzde Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nın müzesi olarak kullanılmaktar. Özel müze sıfatını taşımaktadır.

Kaynak: Kayseri Valiliği