30 Mayıs 2024
Ören Yerleri

PANAZTEPE ANTİK KENT – MENEMEN / İZMİR

Menemen in Kesik Köyündedir. İ.Ö. 2000 lere ait mezar kalıntıları ve Miken uygarlığına ait 
kent kalıntıları, Arkaik ve Hellen dönemine ait yapı kalıntıları ile Roma ve İslami döneme 
ait mezarlıklar bulunmaktadır. 12 İon kentinden biridir. 
İzmir in Menemen ilçesi merkezinin 13 km. batısında, Maltepe beldesinin 4 km doğusunda, sahil şeridinden 10 km uzaklıktaki, Yeditepeler olarak da anılan bölgenin kuzey ucunda doğal bir tepe ve yamaçlarında yer alan Tunç Çağı arkeolojik siti.
Prehistorik dönemde İzmir Körfezinin kuzey kesiminde kilit bir konumda yer alan bir ada veya yarımada üzerinde yerleşik bir liman olduğu düşünülmektedir. Gediz Nehrinin taşıdığı alüvyonlar Panaztepe ve çevresinin zaman içinde dolmasına yol açmıştır. Panaztepe de Yerleşim bazı kesintilerle birlikte Erken Tunç Çağından Osmanlı Devleti Dönemine kadar sürmüştür.
Panaztepede kazılar 1985 yılından beri Hacettepe Üniversitesi tarafından yürütülmektedir. Ayrıca, sitteki antik çağ yerleşim dokusu (Güney Aiolis Yüzey Araştırmaları) adı altında paralel bir çalışma ile araştırılmaktadır.