21 Haziran 2024
Ören Yerleri

LARİSSA ANTİK KENT – MENEMEN / İZMİR

Larissa , İzmir in Menemen ilçesi, Buruncuk köyü yakınında bir antik kent. Pelasgların ve bazı Anadolu halklarının dilinde (Lidya dilinde laqrisa) (duvar, kale, müstahkem mevki) anlamları içeren bir sözcük olup, birden fazla yerin adıdır.
Kentin kuruluşunun Cilalı Taş Devrinde kadar uzandığı düşünülse de kentin özelliği M.Ö. 7.yy dönemine ait buluntular ve 12 Aiolis kentinden biri olmasıdır daha sonra İon birliği ile yakınlaşmıştır. Lidyalıların ve Perslerin Anadolu’yu ele geçirdiği dönemlerde (Ahameniş İmparatorluğu) hala ayakta olan kent, Peloponnes Savaşları sırasında yıkılmış, sonradan onarılsa da bu sefer Galatlar tarafından olmak üzere tekrar yağmalanmıştır.
Larissa antik kentinde Osmanlı döneminde başlayan kazılar(1902) sonucunda M.Ö. 700 yıllarından kalma kent Akropolisinden günümüze yalnızca kent surları gelebilmiştir. Bulunan 3 saray kalıntısı ve M.Ö. 6.yy ait dinsel yapıların temelleri günümüzde açığa çıkarılmıştır. Kentten çıkarılan eserlerden toprak yapıtların bir bölümü (Stockholm Müzesi)’nde, arkaik dönem buluntuları İzmir Müzesinde, bir kısım pişmiş toprak ve keramik buluntular ise İstanbul Arkeoloji Müzesinde sergilenmektedir.